Ban Thi Dua Khen Thuong - Truong Dai Hoc Bach Khoa TP. HMC
    TRANG CHỦ TIN TỨC LIÊN HỆ - GÓP Ý   
      Giới thiệu
      Tổ chức - Nhân sự
      Văn bản pháp quy
      Biểu mẫu
      Thành tích TĐ-KT của trường
      Thành tích TĐ-KT các đơn vị
      Năm học 2009
      Năm học 2008
      Năm học 2007
   THÔNG TIN  LIÊN HỆ
- Ban Thi đua Khen thưởng - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Phòng 307, Nhà A1, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.38647256 ext.5235
- Email: tdkt@hcmut.edu.vn
 
   Giới thiệu

Ban Thi đua là một đơn vị trực thuộc phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ:

  1. Giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của trường trong việc tổ chức, phát động, theo dõi, tổng kết các phong trào thi đua trong trường.
  2. Thực hiện các văn bản pháp luật, các quy định của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng.
  3. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng để bình xét các danh hiệu thi đua, các mức độ khen thưởng cuối năm học hoặc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân.
  4. Quản lý cơ sở dữ liệu thi đua – khen thưởng của trường.
 
© Bản quyền Ban Thi đua Khen thưởng - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
Phóng 307, Nhà A1, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38647256 ext.58235 - Email: tdkt@hcmut.edu.vn