Ban Thi Dua Khen Thuong - Truong Dai Hoc Bach Khoa TP. HMC
    TRANG CHỦ TIN TỨC LIÊN HỆ - GÓP Ý   
      Giới thiệu
      Tổ chức - Nhân sự
      Văn bản pháp quy
      Biểu mẫu
      Thành tích TĐ-KT của trường
      Thành tích TĐ-KT các đơn vị
      Năm học 2009
      Năm học 2008
      Năm học 2007
   THÔNG TIN  LIÊN HỆ
- Ban Thi đua Khen thưởng - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Phòng 307, Nhà A1, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.38647256 ext.5235
- Email: tdkt@hcmut.edu.vn
  
   Văn bản pháp quy
Luât sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005
 
 
Các văn bản khác
Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ
Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010
QĐ 26_27/2005/QĐ-BGD&ĐT về việc Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22.4.2008
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010
QĐ 16/2008/QĐ-BGDĐT Quy định về đạo đức nhà giáo
Công văn số 56/TĐKT-HD-V1
Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003
 
 
© Bản quyền Ban Thi đua Khen thưởng - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
Phóng 307, Nhà A1, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38647256 ext.58235 - Email: tdkt@hcmut.edu.vn