Ban Thi Dua Khen Thuong - Truong Dai Hoc Bach Khoa TP. HMC
    TRANG CHỦ TIN TỨC LIÊN HỆ - GÓP Ý   
      Giới thiệu
      Tổ chức - Nhân sự
      Văn bản pháp quy
      Biểu mẫu
      Thành tích TĐ-KT của trường
      Thành tích TĐ-KT các đơn vị
      Năm học 2009
      Năm học 2008
      Năm học 2007
   THÔNG TIN  LIÊN HỆ
- Ban Thi đua Khen thưởng - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Phòng 307, Nhà A1, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.38647256 ext.5235
- Email: tdkt@hcmut.edu.vn
 
   Thành tích P. Đào tạo SĐH

1 
 
© Bản quyền Ban Thi đua Khen thưởng - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
Phóng 307, Nhà A1, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38647256 ext.58235 - Email: tdkt@hcmut.edu.vn